Spojená škola Novohradská, Gymnázium Jura Hronca

20.02.2021