FAQs

Prečo si na štúdium nepožičiam od Britskej vlády?

 • Po BREXITE už noví študenti z pevninskej Európy nemajú nárok na pôžičku od britskej vlády. Slováci, ktorí začali svoje štúdiá v Británii minulý rok alebo skôr, ešte na pôžičku nárok majú.

Môžem si na štúdium požičať na Slovensku?

 • Študentské pôžičky na Slovensku sú väčšinou ponúkané v maximálnej výške okolo 10 000 €. Tieto pôžičky ani zďaleka nepostačujú na celé štúdium v Británii. Zvažovala by som ich preto až v posledných ročníkoch na univerzite. 
 • Viac peňazí by som si mohla požičať na hypotéku. Náš dom je ale už hypotékou zaťažený. Nemám teda žiadnu nehnuteľnosť, ktorá by sa dala založiť. 
 • Fond na podporu vzdelávania poskytuje pôžičky v maximálnej výške okolo 4000 € ročne. O túto pôžičku si ale budem môcť žiadať až po nástupe do Oxfordu. Plánujem tak urobiť. 

Ako mi môže pomôcť Oxford?

 • Oxford má na svojej stránke vypísaný presný zoznam štipendií, ktoré ponúka študentom. Slováci majú ale nárok na jedno jediné štipendium Palgrave Brown Scholarship. O toto štipendium som si požiadala. Nemôžem sa naň ale spoliehať, lebo jednak prispieva iba na životné náklady a nie na školné, a jednak sa oň uchádza veľa iných študentov z celej Európy. 

Dokedy potrebujem peniaze vyzbierať?

 • Oxford mi pošle takzvanú financial declaration (finančnú deklaráciu), v ktorej budem musieť zdokladovať, že mám dostatok peňazí na prvý rok štúdia. Oxford zatiať ešte spracúva moje údaje, a tak som ešte financial declaration nedostala. Predpokladám ale, že to, že peniaze mám, budem musieť dokázať do konca mája alebo júna. 

Ako chcem zafinancovať druhý, tretí a štvrtý ročník?

 • Súkromnými pôžičkami  (spolu 25 000 až 45 000 €) - takmer istý zdroj;
 • Pôžičkou z Fondu na podporu vzdelávania (približne 4000 € ročne) - takmer istý zdroj;
 • Jendorazovými grantami z Tatrabanky a zo Slovnaftu (spolu 10 000 ) - neisté zdroje;
 • Letnými brigádami a stážami - pomerne isté zdroje;
 • Magisterským štipendiom z Oxfordu (štvrtý ročník) alebo prípadne Oxfordským Štipendiom v núdzi (Hardship Scholarship) - veľmi neisté zdroje;
 • Verejnou zbierkou (Môj transparentný účet, PayPal aj GoFundMe zostanú otvorené počas celého môjho štúdia).

Ak máte hocijaké ďaľšie otázky, neváhajte ma kontaktovať. Som vždy rada, keď sa mi ozvete : ).